Potop

Potop

reż.

Jerzy Hoffman

1974, 5 godz. 14 min

Fresk historyczny ukazujący kompleks spraw wokół najazdu szwedzkiego na ziemie polskie w drugiej połowie XVII wieku. Perypetie Andrzeja Kmicica, chorążego orszańskiego, krewkiego kawalera, który "w spadku" otrzymał na żonę, obok majątku, także wnuczkę płk. Bilewicza, Oleńkę. Gdy Kmicic staje po stronie hetmana Janusza Radziwiłła, prowadzącego zdradziecką wobec Polski politykę, mimo późniejszego wycofania się ze służby u hetmana, wplątany w skomplikowane układy polityczne traci Oleńkę. Kmicic pod zmienionym nazwiskiem, występując jako Babinicz, dąży do odzyskania dobrego imienia. Wsławia się w wielu bitwach przeciwko najeźdźcy, otrzymując w nagrodę królewskie odpuszczenie dawnych grzechów i rękę umiłowanej Oleńki.

Legenda
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 18 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 2 – 19 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 3 – 20 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 4 – 21 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 5 – 22 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 6 – 23 WRZEŚNIA 2023   KUP