Samowolka

reż.

Feliks Falk

1993, 1 godz. 1 min

W kadrze zatrzymano wycinek życia młodych żołnierzy, tzw. "kotów", którzy buntują się przeciw obyczajom panującym w ich kompanii. Niepisane prawo mówi: "kot" jest nikim, rezerwista – wszystkim. Bohaterowie filmu – szeregowi: Kowalski, Michalak i Kinder – usiłują przeciwstawić się poniżającemu traktowaniu przez rezerwistów, które odbywa sie przy cichym przyzwoleniu kadry. Konflikt narasta. Kulminacyjnym punktem filmu jest konfrontacja złapanych na samowolnym oddaleniu się z terenów koszar Kowalskiego i Michalaka z "wodzem" kompanii – "Tygrysem". Podczas nocnej libacji "panów rezerwistów", Kowalski i Michalak poddawani są wymyślnym torturom – fizycznym i psychicznym. "Samowolka" dotyka istniejącego od lat w wojsku problemu drugiego życia pododdziałów służby zasadniczej, w których po 15 władzę przejmują rezerwiści, wyżywając się okrutnie na młodszych kolegach.

scenariusz: Piotr Kokociński(przy współpracy Feliksa Falka)
zdjęcia: Krzysztof Tusiewicz
muzyka: nieoryginalna
scenografia: Michał Sulkiewicz
dekoracja wnętrz: Michał Sulkiewicz
kostiumy: Małgorzata Obłoza
montaż: Ewa Smal
dźwięk: Jerzy Szawłowski
obsada: Robert Gonera(Kowalski), Aleksander Gawek(Michalak), Mariusz Jakus("Tygrys"), Krzysztof Zaleski(sierż. Kyfel), Paweł Iwanicki(Kinder), Marcin Jędrzejewski(Ludwiński), Robert Latusek(kpr. Grelak), Michał Żebrowski(Pawlik), Tomasz Łysiak("Wicek" Dziuba)
kierownik produkcji: Dorota Ostrowska-Orlińska
produkcja: Fokus Film(na zlecenie Telewizji Polskiej)
producent: Telewizja Polska

Legenda
Konkurs Główny
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 18 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 2 – 19 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 3 – 20 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 4 – 21 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 5 – 22 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 6 – 23 WRZEŚNIA 2023   KUP