Za rok, za dzień, za chwilę …

scenariusz: Stanisław Lenartowicz
zdjęcia: Jacek Mierosławski
muzyka: Adam Sławiński
obsada: Grzegorz Warchoł(Władek), Adolf Chronicki(Kornobis), Jerzy Block(Anglik), Joanna Kasperska(Grażyna), Marek Lewandowski(Marek), Mieczysław Łoza(Rafał), Jadwiga Chojnacka(Ellen), Andrzej Wojaczek(Piotr), Jadwiga Ziemiańska(matka Wandy), Adam Cieślak(ojczym Wandy), Danuta Wodyńska(Mary), Christine Paul-Podlasky(Wanda)

Legenda
Sekcje pozakonkursowe