Artur Reinhardt, Marcin Walewski, Andrzej Barański, Magdalena Boczarska, Jan Kidawa-Błoński, Wiesław Znyk, Włodzimierz Niderhaus, Janusz Majewski, Marcin Wrona, fot Gumiński