Samson

Jakub Goldberg w obronie własnej pozbawia życia faszyzującego studenta. Zostaje za to osadzony w więzieniu. Wybuch wojny uwalnia więźnia, ale jako Żyd trafia on do getta. Tam zostaje grabarzem. Po śmierci matki przedostaje się na stronę „aryjską”, gdzie znajduje schronienie u kolejnych osób. Tragizm losu i konieczność ciągłego ukrywania bardzo źle wpływa na jego psychikę. Chce wrócić do getta, ale ono już zostało zlikwidowane. Jakub rozpoczyna działalność w podziemiu, trafia do konspiracyjnej drukarni. Ginie podczas walki, zabijając siebie i hitlerowców granatami.
Samson

Sanatorium pod Klepsydrą

Do tytułowego Sanatorium pod Klepsydrą przybywa Józef, który poszukuje tu swojego ojca. Starzec zmarł wprawdzie wcześniej, tu jednak, w zamczysku jak z powieści gotyckiej, o pustych korytarzach i zasnutych pajęczyną komnatach, śmierć, która go dotknęła w realnym świecie, nie ma jeszcze skutku. Dla Józefa ta wizyta stanie się niezwykłą, oniryczną podróżą w przeszłość, powrotem do miejsc dzieciństwa – do sklepu ojca, do żydowskiego sztetlu, do świata chłopięcych marzeń i młodzieńczych fantasmagorii.
Sanatorium pod Klepsydrą

Saszka

Lata dziewięćdziesiąte. Młoda Ukrainka Saszka dostaje wiadomość o śmierci mężczyzny, z którym wzięła fikcyjny ślub, aby dostać polską wizę. Pogrzeb obcego dla niej człowieka staje się pretekstem do rozliczenia z przeszłością. Kobieta spotyka Piotra, byłego ukochanego, który przed laty zaaranżował jej małżeństwo ze swoim kolegą.Saszka

Siedmiu Żydów z mojej klasy

Ludzie wypędzeni z Polski w 1968 roku po latach spotykają się w ojczyźnie z okazji zjazdu koleżeńskiego. Rozmawiają o uczuciach towarzyszących im podczas opuszczania kraju oraz o tym, jak wyglądało ich życie później. Trudne doświadczenia, spowodowane antysemicką nagonką, doprowadziły bohaterów dokumentu do niepewności w kwestii, która wcześniej wydawała się im bezdyskusyjna – czy są Polakami?
Siedmiu Żydów z mojej klasy

Siostry

Podkrakowskie Staniątki: za wielowiekowym murem kryje się najstarszy w Polsce żeński klasztor sióstr Benedyktynek. Jego mieszkankami są pogodne staruszki, nie stroniące od żartów, gier słownych i drobnych uszczypliwości. Związane z tym miejscem od dekad, z czułością, ale bez zbędnych sentymentów opowiadają o swoim życiu w klasztorze, o doświadczeniu bycia zakonnicą, a także o przemijaniu i tęsknocie za młodością. Kamera obserwuje je przy pracy i modlitwie – bo wszystko toczy się tu w swoim rytmie, zgodnie z tysiącletnią benedyktyńską tradycją „ora et labora”.

Siostry

Śmierć prezydenta

Film, poprzez pryzmat krótkiej prezydentury Gabriela Narutowicza, ukazuje panoramę społeczną Polski tuż po pierwszej wojnie światowej. Opowiada o wydarzeniach, które towarzyszyły ówczesnym wyborom oraz doskonale oddaje atmosferę tamtych czasów, ukazując emocje społeczeństwa w kulminacyjnym momencie pogrzebu zamordowanego Prezydenta.
Śmierć prezydenta

Stanisław Kaczor-Batowski. WEJŚCIE STRZELCÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO DO KIELC

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Polski patriota Józef Piłsudski postanowił wykorzystać tę sytuację do odzyskania niepodległości przez Polskę. Na czele podległych mu oddziałów strzeleckich wkroczył na teren zaboru rosyjskiego. Garstka strzelców dała początek Legionom Polskim. W 1918 roku Józef Piłsudski został naczelnikiem odrodzonego państwa polskiego. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
Stanisław Kaczor-Batowski. WEJŚCIE STRZELCÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO DO KIELC

Stanisław Masłowski. WIOSNA ROKU 1905

Cesarstwo Rosyjskie jest osłabione przez wojnę z Japonią, rozpoczętą w 1904 roku. Na ziemiach polskich natychmiast ożywiają się ruchy patriotyczne pragnące wykorzystać tę sytuację dla odzyskania niepodległości ojczyzny. Film opowiada o walce młodego pokolenia polskich patriotów, wśród nich bohaterskich kobiet podejmujących często niebezpieczne i ryzykowne działania w walce o niepodległą Polskę.
Stanisław Masłowski. WIOSNA ROKU 1905