Wojna światów – następne stulecie

Jest grudzień 2000 roku. Marsjanie panują na Ziemi. Całe społeczeństwo jest zniewolone i sterowane przez przybyszów. Do celów propagandowych służy telewizja, dzięki której narzucane są ludziom zasady funkcjonowania. Jej dewizą jest hasło: „To my tworzymy rzeczywistość”. Zaniepokojony sytuacją Iron Idem, popularny prezenter, postanawia walczyć z reżimem. Wzywa wszystkich Ziemian do przeciwstawienia się dyktaturze Obcych. Niestety konsekwencje jego buntu okazują się bardzo przykr. Scenariusz filmu został oparty na powieści Herberta George’a Wellsa pod tym samym tytułem.
Wojna światów – następne stulecie

Wołyń

Bohaterowie pochodzą z małej wioski w południowo-zachodniej części Wołynia, zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. Rok 1939. Wśród innych napięć rośnie też napięcie między polskimi i ukraińskimi sąsiadami. Dochodzi do zatargów, znikają ludzie. W końcu, latem 1943 roku, wybucha pożoga mordów i okrucieństwa. Oddziały UPA atakują polskie osady, a Polacy niekiedy z równą bezwzględnością biorą odwet na Ukraińcach.
Wołyń

Wonder Girls

Nikol i Oliwka mają wolność, o której reszta nastolatków może tylko pomarzyć. Z dala od nadzoru rodziców i zakazów żyją według własnych reguł. Świat dorosłych jednak nie jest taki prosty, o czym szybko przekonują się siostry. Dojrzewanie potrafi dać w kość każdemu. Dziewczyny muszą same wziąć odpowiedzialność za swoje czyny.Wonder Girls

Wrota Europy

Akcja rozgrywa się w styczniu 1918 roku na terenach między mazurską krainą jezior a bagnami Polesia, którędy szły na Moskwę armie Napoleona, później parły na zachód wojska carskiej Rosji, a po rewolucji wojska bolszewickie. Tytułowe „Wrota Europy” to miejsce, gdzie stoi stary dwór, w którym rozlokowano szpital polskiego wojska. Trzy młodziutkie sanitariuszki Czerwonego Krzyża – Zosia, Hala i Irena – zdecydowały, że ich miejsce jest w szpitalu polowym w Cichiniczach. Tuż przed nadejściem wojsk bolszewickich trwa wielka ewakuacja rannych.
Wrota Europy

Wszystko, co najważniejsze

Ekranizacja autobiograficznej opowieści Oli Watowej. Film jest historią przejmującej miłości Oli i Aleksandra Watów. Wat zostaje aresztowany, a Ola i jej syn wywiezieni w głąb Rosji, do Kazachstanu, gdzie z innymi polskimi zesłańcami pracują na polach sowchozu. Jako Żydówka i żona komunisty Ola jest bojkotowana przez Polaków.
Wszystko, co najważniejsze

Wymarsz

Film o Legionach Piłsudskiego i innych oddziałach polskich, które w latach 1914–1918 i 1919–1921 walczyły o niepodległość i kształt granic II Rzeczpospolitej. Synteza wiedzy historycznej, której myślą przewodnią było ukazanie dróg prowadzących do odrodzenia niezawisłego państwa polskiego.
Wymarsz

Zabawa zabawa

Historie trzech kobiet zmagających się z problemem alkoholowym. Dorota jest doskonałym prokuratorem. Zasłaniając się immunitetem, stara się unikać odpowiedzialności za wykroczenia popełnione „pod wpływem”. Mąż, znany polityk, pomaga jej zachować problem w tajemnicy i wyciąga ją z rozmaitych tarapatów, ale powoli traci cierpliwość. Szanowana chirurg dziecięca Teresa przez picie straciła rodzinę, została jej tylko praca w szpitalu, w którym jest ordynatorem. Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy kobieta przychodzi nietrzeźwa na dyżur. Studentka Magda lubi ostro imprezować, a ponieważ świetnie się uczy i ma doskonałą pracę, nikt z tego powodu nie robi jej wyrzutów. W pewnym momencie dziewczyna traci grunt pod nogami. Kiedy urywa się jej film, dochodzi do tragedii.

Zabawa zabawa

Zimna wojna

Pełna pasji historia miłości kobiety i mężczyzny, którzy poznali się wśród ruin powojennej Polski. Dzieli ich niemal wszystko, a szczególnie pochodzenie i temperament. Od początku wydają się tragicznie niedobrani. Okazuje się jednak, że mimo wszelkich różnic i przeciwności są na siebie skazani i nie są w stanie się rozstać. Raz po raz rozdzielają ich polityka, wady charakteru i nieszczęśliwe zrządzenia losu, podczas gdy zimnowojenna Polska lat pięćdziesiątych, Berlin, Jugosławia i Paryż stanowią tło dla ich historii miłosnej rozgrywającej się w niesprzyjających czasach.
Zimna wojna