Jurorzy

Jury III Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Jerzy Antczak (przewodniczący) - reżyser
Jerzy Bajdor - dyrektor Departamentu Programowego NZK
Zbigniew Chmielewski - reżyser
Wanda Jakubowska - reżyserka
Zbigniew Klaczyński - krytyk
Kazimierz Konrad - operator 
Marian Kuszewski - dziennikarz
Andrzej Łapicki - aktor
Janusz Rolicki - publicysta
Zbigniew Safjan - pisarz
Krzysztof Teodor Toeplitz - krytyk
Adam Walaciński - kompozytor
Zbigniew Załuski - artysta plastyk

Komisja selekcyjna
Henryk Zieliński (przewodniczący)
Tadeusz Chmielewski
Janusz Majewski
Zdzisław Ornatowski
Wojciech Wierzewski

Komitet festiwalowy
Mieczysław Wojtczak (przewodniczący)
Jerzy Afanasjew
Jerzy Bajdor
Jacek Fuksiewicz
Stanisław Hebanowski
Gustaw Holoubek
Jerzy Kawalerowicz
Stanisław Lewandowski
Tadeusz Łomnicki
Jan Mariański
Czesław Petelski
Stanisław Różewicz
Włodzimierz Sak
Zbigniew Załuski
Henryk Zieliński