Jurorzy

Jury V Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Ernest Bryll (przewodniczący)
Daniela Czarska
Marek Kuszewski
Kazimierz Kutz
Zbigniew Kuźmiński
Bogusław Lambach
Janusz Rolicki
Stanisław Stefański
Andrzej Twardochlib
Janusz Urbański
Stanisław Wohl


Komisja selekcyjna
Piotr Sokołowski (przewodniczący)
Antoni Krauze
Sylwester Szyszko
Wojciech Wierzewski
Stanisław Wohl


Komitet festiwalowy
Zbigniew Sołuba (przewodniczący)
Jerzy Afanasjew
Stanisław Bereśniewicz
Daniela Czarska
Mirosław Demichowicz
Tadeusz Domański
Gustaw Holoubek
Jerzy Kawalerowicz
Jerzy Kołodziejski
Maciej Krzyżanowski
Stanisław Lewandowski
Tadeusz Łomnicki
Bolesław Michalewski
Jerzy Młynarczyk
Piotr Sokołowski
Wiesław Stempel
Jan Wieliński