Jurorzy

Jury VI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Jerzy Passendorfer (przewodniczący)
Lesław Bajer
Jacek Fuksiewicz
Sławomir Idziak
Bolesław Michałek
Michał Misiorny
Andrzej Mularczyk
Stanisław Różewicz
Adam Smolana
Włodzimierz Sokorski
Jan Świderski

Komitet festiwalowy
Antoni Juniewicz (przewodniczący)
Jerzy Augustyński
Roman Boniecki
Mirosław Demichowicz
Jacek Fuksiewicz
Zygmunt Janik
Tadeusz Kalicki
Maciej Krzyżanowski
Stanisław Kuszewski
Stanisław Lewandowski
Bolesław Michalewski
Walenty Milenuszkin
Michał Misiorny
Czesław Petelski
Janusz Rolicki
Piotr Sokołowski
Andrzej Wajda
Janusz Zaporowski
Ludomir Zgirski