Jurorzy

Jury VII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Lesław Bajer (przewodniczący)
Daniela Czarska
Jan Paweł Gawlik
Stanisław Hebanowski
Mieczysław Jahoda
Krzysztof Kieślowski
Tadeusz Makarczyński
Maria Malatyńska
Wojciech Marczewski
Mieczysław Waśkowski
Kazimierz Żygulski

Komitet festiwalowy
Antoni Juniewicz (przewodniczący)
Jerzy Afanasjew
Lesław Bajer
Daniela Czarska
Mirosław Demichowicz
Jacek Fuksiewicz
Czesław Grzegorzewski
Zygmunt Janik
Edward Kopyt
Maciej Krzyżanowski
Stanisław Kuszewski
Bolesław Michalewski
Mieczysław Preis
Janusz Rolicki
Piotr Sokołowski
Andrzej Wajda
Mieczysław Waśkowski
Janusz Zaporowski
Ludomir Zgirski