Jurorzy

Jury VIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Kazimierz Kutz (przewodniczący)
Jerzy Andrzejewski
Izabela Cywińska
Stanisław Janicki
Kazimierz Koźniewski
Stanisław Michalski
Zbigniew Rybczyński
Jacek Snopkiewicz
Mieczysław Waśkowski
Andrzej Werner
Krzysztof Winiewicz

Komitet festiwalowy
Eugeniusz Mielcarek (przewodniczący)
Jerzy Afanasjew
Jerzy Bajdor
Lesław Bajer
Roman Boniecki
Jan Budkiewicz
Daniela Czarska
Agnieszka Holland
Michał Jagiełło
Zygmunt Janik
Janusz Kijowski
Maciej Krzyżanowski
Jerzy Martyś
Bolesław Michalewski
Jacek Obrępalski
Andrzej Olański
Jerzy Płażewski
Mieczysław Preis
Piotr Sokołowski
Mieczysław Waśkowski
Janusz Zaporowski