Jurorzy

Jury X Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Jerzy Kawalerowicz (przewodniczący)
Jadwiga Jankowska-Cieślak
Czesław Dondziłło
Andrzej Jurga
Jerzy Kowalski
Witold Leszczyński
Wojciech Marczewski
Michał Misiorny
Kazimierz Młynarz
Jerzy Passendorfer
Jerzy Peltz
Kazimierz Radowicz
Jerzy Schnborn

Komitet festiwalowy
Jerzy Bajdor (przewodniczący)
Łukasz Balcer (wiceprzewodniczący)
Jerzy Kawalerowicz (wiceprzewodniczący)
Stanisław Stefańczyk (wiceprzewodniczący)
Jerzy Augustyński
Leon Bach
Roman Boniecki
Jerzy Domaradzki
Jerzy Hoffman
Zygmunt Janik
Ryszard Koniczek
Wiktoria Kusińska
Jerzy Martyś
Walenty Milenuszkin
Marek Nowicki
Jerzy Peltz
Czesław Petelski
Jan Rybkowski
Kazimierz Rynkowski
Jerzy Schnborn
Anna Szałach
Jerzy Toeplitz
Mieczysław Waśkowski
Barbara Sass-Zdort
Wojciech Zieliński