Jurorzy

Jury nominujące XVI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Marek Nowicki (przewodniczący)
Zbigniew Benedyktowicz
Andrzej Domalik
Krzysztof Gierat
Nokodem Wołk-Łaniewski
Ilona Łepkowska
Andrzej Ochalski
Maciej Putowski
Wiesław Zdort
Adam Sławiński
Piotr Wojciechowski
Wiesław Zdort

Jury nagradzające XVI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Ryszard Bugajski (przewodniczący)
Jan Kidawa-Błoński
Barbara Kwiatkowska-Lass
Andrzej Ramlau
Daniel Szczechura
Wojciech Trzciński
Andrzej Werner
Zbigniew Zapasiewicz

Komitet festiwalowy
Waldemar Dąbrowski (przewodniczący)
Jan Kidawa-Błoński
Franciszka Cegielska
Maciej Karpiński
Janusz Majewski
Jerzy Martyś
Maciej Płażyński
Małgorzata Potocka
Stanisław Różewicz
Leon Warecki