Jurorzy

Jury XVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Kazimierz Kutz (przewodniczący)
Maciej Dejczer
Janusz Głowacki
Zygmunt Konieczny
Adam Michnik
Jerzy Płażewski
Grażyna Szapołowska
Ks.Józef Tischner
Jerzy Zieliński

Komitet festiwalowy
Waldemar Dąbrowski (przewodniczący)
Franciszka Cegielska
Krzysztof Gradowski
Wojciech Jerzy Has
Jerzy Martyś
Maciej Płażyński
Jarosław Sander
Janusz Zaorski