Jurorzy

Jury XVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Agnieszka Holland (przewodnicząca)
Lindsay Anderson (honorowy przewodniczący)
Barbara Borys-Damięcka
Stasys Eidrigevicius
Pavel Hajny
Janusz Kijowski
Branko Lustig
Rafał Marszałek
Margaret Menegoz
Jacek Petrycki
Amos Poe
Zbigniew Raj

Komitet festiwalowy
Waldemar Dąbrowski (przewodniczący)
Jan Kidawa-Błoński
Franciszka Cegielska
Jan Englert
Krzysztof Gradowski
Andrzej Jurga
Jerzy Martyś
Maciej Płażyński
Jarosław Sander
Jerzy Stuhr
Bolesław Sulik
Maciej Świeszewski
Grzegorz Warchoł
Janusz Zaorski