Jurorzy

Jury XXI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Wojciech Marczewski (przewodniczący)
Ewa Braun
Andrzej Fidyk
Magdalena Łazarkiewicz
Bolesław Michałek
Stanisław Radwan
Stanisław Różewicz
Ewa Wiśniewska
Wiesław Zdort

Komitet festiwalowy
Tadeusz Ścibor-Rylski (przewodniczący)
Franciszka Cegielska
Jerzy Domaradzki
Krzysztof Gradowski
Maciej Karpiński
Jerzy Kawalerowicz
Jerzy Martyś
Ryszard Miazek
Bolesław Sulik
Andrzej Wajda
Henryk Wojciechowski