Jurorzy

Jury XXV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Juliusz Machulski (przewodniczący)
Krzesimir Dębski
Kinga Dunin
Jan Englert
Andrzej Haliński
Gabriela Kownacka
Michał Kwieciński
Marcel Łoziński
Piotr Sobociński

Komitet festiwalowy
Tadeusz Ścibor-Rylski (przewodniczący)
Jacek Bromski
Jan Dworak
Jerzy Jednorowski
Jerzy Kawalerowicz
Janusz Kijowski
Robert Kwiatkowski
Lew Rywin
Wojciech Szczurek
Andrzej Wajda
Jan Zarębski
Zbigniew Żmigrodzki

Dyrekcja festiwalu
Józef Jabłonowski
Maciej Karpiński
Ryszard Kirejczyk
Leszek Kopeć