Jurorzy

Jury Konkursu Głównego
Janusz Majewski (przewodniczący)
Andrzej Bartkowiak
Stefan Chwin
Piotr Fudakowski
Jerzy Gruza
Dorota Ignaczak
Małgorzata Zajączkowska

Jury Konkursu Kina Niezależnego oraz Konkursu Młodego Kina
Piotr Łazarkiewicz (przewodniczący)
Jarek Kupść
Marta Siwek
Tomasz Szafrański
Andrzej Wolf