37. Gdynia Film Festival w maju 2012 roku

37. Gdynia Film Festival w maju 2012 roku

Na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego zapadła decyzja, że w 2012 roku Festiwal odbędzie się w dniach 7-12 maja.