45. FPFF w Gdyni dopiero w przyszłym roku?

45. FPFF w Gdyni dopiero w przyszłym roku?

Organizacja tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w warunkach obowiązującego stanu epidemii, uzależniona jest od wytycznych Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dotyczących realizacji imprez masowych. Jest wysoce prawdopodobne, że gdyński festiwal, podobnie jak większość z zaplanowanych na ten rok, dofinansowanych przez państwo, dużych wydarzeń kulturalnych, nie odbędzie się, a jego edycja zostanie przesunięta na rok kolejny.

Festiwal w Gdyni jest nie tylko przeglądem najnowszych i najlepszych polskich produkcji oraz uhonorowaniem najbardziej zasłużonych twórców. To także miejsce spotkań – twórców z widzami i dziennikarzami oraz całego środowiska filmowego. To czas dyskusji, imprez branżowych i innych wydarzeń promujących polską kinematografię i kulturę filmową. Festiwalowy tydzień w Gdyni jest niekwestionowanym świętem polskiego kina, dlatego zgodnie z powszechną opinią środowiska filmowego, podzielaną również przez Dyrektora FPFF, nie jest zasadne przeprowadzenie tego wydarzenia online.

Ostateczna decyzja w sprawie zmiany terminu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych ma zapaść podczas spotkania Komitetu Organizacyjnego FPFF 20 maja 2020 roku. Jednocześnie zmieni się harmonogram prac nad 45. FPFF.