Akredytacje na 37. Gdynia Film Festival

Akredytacje na 37. Gdynia Film Festival

Formularze akredytacyjne przyjmowane będą do 30 kwietnia 2012 roku. Przy dokonaniu zgłoszenia oraz płatności za akredytację do 24 kwietnia br. obowiązuje cena 350 zł. Po tym terminie jej koszt wzrośnie do 400 zł.

Dostępne są dwa rodzaje akredytacji: obserwatorska oraz medialna (odpowiednie formularze znajdują się w zakładkach: Dla Widza oraz Dla Mediów). Obie upoważniają do wstępu na wszystkie pokazy festiwalowe odbywające się zarówno w Centrum Festiwalowym w Teatrze Muzycznym, jak i w Multikinie w Gdyni oraz do udziału w imprezach towarzyszących 37. GFF. FPFF (z wyłączeniem imprez zamkniętych, na które obowiązują osobne zaproszenia). Dodatkowo, każda osoba, która zakupi akredytację otrzyma pakiet festiwalowy zawierający Katalog 37. GFF. FPFF oraz inne materiały promocyjne. Na Państwa potrzeby przygotowaliśmy również bogatą ofertę hotelową, która znajduje się w zakładkach: Dla Widza oraz Dla Mediów.

Wypełniony oraz podpisany druk akredytacji prosimy wysyłać pocztą, faxem bądź w formie skanu na adres:

Biuro Organizacyjne 37. GFF. FPFF
Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni
ul. Folwarczna 2
81-547 Gdynia
tel 58 621 15 09
fax 58 621 15 78
e-mail: akredytacje@festiwalgdynia.pl

UWAGA! Dodatkowo wymagane jest wyraźne zdjęcie portretowe, pozwalające na jednoznaczną identyfikację, w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, o minimalnych wymiarach 400×400 pikseli, w formacie png, gif lub jpg. Zdjęcie prosimy przesłać na adres e-mail: akredytacje@festiwalgdynia.pl