Andrzej Barański i Wojciech Jerzy Has uhonorowani przez polską sekcję FIPRESCI!

Andrzej Barański i Wojciech Jerzy Has uhonorowani przez polską sekcję FIPRESCI!

Krytycy i publicyści filmowi, zrzeszeni w Kole Piśmiennictwa przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich (polskiej sekcji FIPRESCI), z okazji zbliżającego się 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni podjęli decyzję o przyznaniu honorowych nagród za całokształt twórczości filmowej.

Laureatem Platynowej Taśmy ogromną przewagą głosów został Andrzej Barański. Laureatem specjalnej Taśmy Pamięc i został Wojciech Jerzy Has, również bezkonkurencyjnie.

– O rganizatorzy festiwalu zorganizowali plebiscyt, w którym widzowie wybiorą laureatów Platynowych Lwów czterdziestolecia spośród zwycięzców wszystkich poprzednich edycji tej imprezy. My postanowiliśmy przyznać swoją Platynową Taśmę twórcy, który nigdy Złotych Lwów nie dostał, a przecież pięknie wpisał się do historii polskiego kina – mówi Barbara Hollender, Przewodnicząca Koła Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. – Z wielką radością przyjęłam wyniki głosowania kolegów, członków Koła. Andrzej Barański, autor m.in. filmów: „Parę osób, mały czas”, „Dwa księżyce”, „Kawalerskie życie na obczyźnie”, „Nad rzeką, której nie ma”, „Tabu”, „Braciszek”, jest twórcą osobnym, nie poddającym się modom, szukającym wartości z dala od zgiełku, często w świecie minionym. Myślę, że bez jego wrażliwości, uczciwości i filmowych zamyśleń, polskie kino byłoby uboższe. Chcieliśmy również przypomnieć artystę niezwykłego, wyłamującego się wszelkim szablonom, jakim był Wojciech Jerzy Has. Mamy nadzieję, że Taśma Pamięci skłoni młode pokolenia kinomanów do obejrzenia jego dzieł, które mimo upływu lat, wcale się nie zestarzały.

Nagrody zostaną wręczone podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni 18 września 2015 roku na tzw. Młodej Gali w Teatrze Muzycznym.

Dyrektor artystyczny Festiwalu, Michał Oleszczyk, podkreśla, że inicjatywa jest mu wyjątkowo bliska: Jako krytyk filmowy i członek FIPRESCI ogromnie się cieszę, że Barbara Hollender wystąpiła z pomysłem przyznania dwóch specjalnych Taśm. Uważam, że zarówno gest docenienia tak wybitnego i osobnego twórcy, jakim jest Andrzej Barański, jak i uhonorowanie pamięci Wojciecha Hasa to piękny i znaczący wkład w tegoroczny festiwal i jestem bardzo wdzięczny Kołu Piśmiennictwa za przeprowadzenie głosowania, a SFP za ufundowanie nagród.

Platynowa Taśma i Taśma Pamięci przyznane są po raz pierwszy. Nawiązują one do wręczanych rokrocznie Złotych Taśm dla najlepszych filmów polskich i zagranicznych, a więc oficjalnych nagród przyznawanych od roku 1985 przez krytyków filmowych Stowarzyszenia Filmowców Polskich, zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI. Do organizacji istniejącej od ponad siedemdziesięciu lat, należą krytycy z kilkudziesięciu krajów na całym świecie.

Wojciech Jerzy Has, fot. Tomasz Komorowski Muzeum Kinematografii.
Andrzej Barański, fot. Małgorzata Mikołajczyk SFP.