Badanie „Profil uczestnika festiwalu filmowego”

Badanie „Profil uczestnika festiwalu filmowego”

Podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (FPFF) został zainicjowany projekt naukowy pt. „Profil uczestnika festiwalu filmowego”, wspólne przedsięwzięcie Pomorskiej Fundacji Filmowej iInstytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniach 17-22 września 2018 roku studenci Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM pod opieką dr. hab. Krzysztofa Stachowiaka prowadzą badania uczestnictwa w kulturze pod szczególnym kątem – zachowań i preferencji turysty kulturowego, uczestnika festiwalu. Badanie wykaże m.in. jakie dobra i usługi (kulturalne i pozakulturalne) wybierają uczestnicy festiwali, a co za tym idzie, jakie gałęzie gospodarki lokalnej korzystają na organizacji masowych imprez kulturalnych. Poprzez badania sondażowe (ok. 1000 odbiorców) utworzony zostanie profil uczestnika festiwalu: stworzona zostanie mapa jego preferencji, zachowań konsumenckich, wyborów. Badania mają pogłębić wiedzę z zakresu ekonomiki kultury, ale także dostarczyć informacji na temat wpływu festiwalu filmowego na miasto i region. Wyniki badań pozwolą wzbogacić dyskusję na temat wspierania przez samorządy organizacji imprez kulturalnych w mieście i regionie.

Wyniki badania zostaną przedstawione podczas publicznej prezentacji m.in. na festiwalu Cinemaforum w Warszawie w listopadzie 2018 roku. Raport końcowy zostanie opublikowany na stronie www.festiwalgdynia.pl, a także wysłany do odbiorców newslettera FPFF.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.

Organizatorzy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uprzejmie proszą Gości i Widzów o wypełnienie ankiet.