Deklaracja o równości płci w branży filmowej podpisana podczas 43. FPFF

Deklaracja o równości płci w branży filmowej podpisana podczas 43. FPFF

Przedstawiamy informację prasową Kobiet Filmu przygotowaną po konferencji „KOBIETY FILMU 50:50 W 2020″ odbywającej się podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fotografię filmowczyń wykonali 21 września 2018 roku w Gdyńskim Centrum Filmowym Sławomir Pultyn i Jerzy Rados.

Polskie kino jest kobietą – powtarzają od kilku lat krytycy i jurorzy. I trudno się z tym nie zgodzić, patrząc na osiągnięcia kobiet polskiego filmu.

Agnieszka Holland, Małgorzata Szumowska, Agnieszka Smoczyńska-Konopka, Joanna Kos-Krauze, Katarzyna Klimkiewicz, Aneta Kopacz, Karolina Bielawska, Anna Jadowska, Anna Kazejak, Hanna Polak, Lidia Duda, Maria Zmarz-Koczanowicz, Anna Zamecka, Zofia Kowalewska, Dorota Kobiela, Aleksandra Terpińska, Kasia Adamik, Olga Chajdas, Jagoda Szelc, Kinga Dębska, to tylko niektóre polskie reżyserki i laureatki dziesiątek nagród na festiwalach całego świata, a przecież są jeszcze producentki, scenarzystki, reżyserki obsady, operatorki, kompozytorki, montażystki, kostiumografki, scenografki, animatorki, kierowniczki produkcji, charakteryzatorki… Nie zapominając o aktorkach oczywiście.

W piątek, 21 września 2018 roku, na zorganizowanej przez Kobiety Filmu podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni konferencji podpisana została deklaracja dotyczącca wdrażania równości płci w branży filmowej. Podpisy złożyli Dyrektor Festiwalu Leszek Kopeć oraz Przewodniczący Rady Programowej Wojciech Marczewski. Główne postulaty dotyczą przygotowania harmonogramu i trybu wprowadzania zmian mających na celu równość płci we wszystkich ciałach decyzyjnych Festiwalu; prowadzenie i udostępniania statystyk dotyczących płci autorów filmów zgłaszanych do selekcji festiwalowej; kontynuacji polityki transparentności tj. dalszego upubliczniania nazwisk Komisji Selekcyjnej i Rady Programowej Festiwalu w celu monitorowania udziału kobiet w ciałach decyzyjnych festiwalu. Podobne deklaracje podpisane zostały przez międzynarodowe festiwale w Cannes, Toronto, Locarno, Wenecji, ale to Polski Festiwal Filmów Fabularnych jest pierwszym wydarzeniem o charakterze narodowym, który podjął się takich zobowiązań.

Konferencję otworzyła liderka Kobiet Filmu, producentka Renata Czarnkowska-Listoś wraz z reżyserką Małgorzatą Szumowską. Swoją solidarność z uczestnikami spotkania wyraziła również przebywająca za granicą Agnieszka Holland.

Podczas konferencji pt. „KOBIETY FILMU 50:50 W 2020” dotyczącej SYTUACJI KOBIET W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ dyskutowali:

EWA GRACZYK – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, literaturoznawczyni, działaczka społeczna, która zwróciła uwagę na fakt, że język jest horyzontem myśli i dlatego zachęciła wszystkich do zmiany języka wykluczeń na język inkluzywny. Szerzej o temacie tu: http://krytykapolityczna.pl/kraj/kobiecy-desant-na-patriarchalna-agore/;

dr hab. MONIKA TALARCZYK ze Szkoły Filmowej w Łodzi, która przedstawiła wyniki badań prowadzonych od kilku lat na zlecenie Krytyki Politycznej: uzyskane przez nią statystyki pokazują, że kobiety w polskiej kinematografii zarabiają mniej i są gorzej traktowane przy podziale środków. Kobiety są oczywiście obecne w branży, jednak na gorzej opłacanych stanowiskach. Im bardziej prestiżowe są funkcje i im wyższe zarobki tym wyraźniejsza jest dominacja mężczyzn. Np. w latach 2012-2017 w komisjach eksperckich w PISF było 28% kobiet, liderkami 23% kobiet, a w Radzie PISF zasiadło już tylko 14%! Reżyserki filmów fabularnych skorzystały z zaledwie 13 (!) procent budżetu przyznawanego przez PISF na filmy fabularne, co oznacza, że mężczyźni mieli w swej dyspozycji 87 procent budżetu PISF na produkcję filmów fabularnych Pełne wyniki badań dostępne są tutaj: http://krytykapolityczna.pl/kultura/film/kino-kobiet-raport-2018;

IRIS ZAPPE-HELLER – zastępczyni dyrektora Austriackiego Instytutu Filmowego, która opowiedziała o sytuacjei kobiet w przemyśle filmowym w Europie oraz o dobrych praktykach stosowanych m.in. w jej ojczyźnie.

PETER CARPENTIER – członek zarządu FERA (Federation of European Audiovisual Directors), który opowiedział o europejskich statystykach dot. udziału kobiet filmowców w rynku audiowizualnym na przykładzie reżyserek. Zwrócił uwagę przede wszystkim na różnicę w zarobkach na niekorzyść kobiet, bez względu na kraj pochodzenia, mimo podobnej, bardzo rzetelnej edukacji przedstawicieli obydwu płci.;

MADELEINE EKMAN – ekspertka oceniająca projekty w Szwedzkim Instytucie Filmowym, producentka, która w swej prezentacji opowiedziała o nadrzędnej wartości ocenianych projektów, jaką jest ich jakość.

Konferencję zamknęła producentka Ewa Puszczyńska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę jedności kobiet w środowisku filmowym oraz siłę wynikającą ze wzajemnego wsparcia i dążenia do wspólnych celów.

PARTNERAMI DEBATY BYLI: 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, redakcje: „Krytyka Polityczna”, „Elle” i „Wysokie Obcasy”, studio Temperówka, marka Dr Irena Eris.

Profil na FB: https://www.facebook.com/kobietyfilmu/

KOBIETY FILMU to nieformalna inicjatywa zrzeszająca kilka tysięcy kobiet reprezentujących wszystkie zawody w branży filmowej i telewizyjnej.

Kontakt: kobiety.filmu@gmail.com

#5050by2020