Gdynia Industry na 46. FPFF

Gdynia Industry na 46. FPFF

Spotkania branżowe i debaty o tym, co w kinie najważniejsze i aktualne, to nieodłączna część programu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia Industry odbędzie się w tym roku już po raz szósty, każdego dnia Festiwalu podejmując inny przewodni temat. Bogaty program wydarzeń adresowany jest do akredytowanych uczestników Festiwalu, reprezentujących szeroko rozumianą branżę filmową.

 

poniedziałek, 20 września 2021

BRANŻA AUDIOWIZUALNA DLA KLIMATU. JAK UCZYNIĆ SEKTOR BARDZIEJ ZIELONYM?

Współczesny przemysł audiowizualny generuje negatywny wpływ na środowisko naturalne, produkując CO2 i inne gazy cieplarniane odpowiedzialne za zmiany klimatyczne. Debata na temat zielonej produkcji filmowej ma przybliżyć uczestnikom działania legislacyjne i praktyczne, jakie już podjęto w Europie i otworzyć publiczną debatę o zielonych standardach produkcji audiowizualnej w Polsce. Wydarzeniu towarzyszyć będzie podpisanie otwartego manifestu „Porozumienie na rzecz zielonej produkcji audiowizualnej – Film dla klimatu”.

Partnerzy:

Polski Instytut Sztuki Filmowej, regionalne fundusze filmowe, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, grupa „Porozumienie na rzecz zielonej produkcji audiowizualnej – Film dla klimatu”

Udział potwierdzili:

Luca Ferrario (Trentino Film Commission), Patrycja Młynarczyk (Silesia Film Commission), Maciej Dydo (KIPA), Małgorzata Kiełt-Grześkiewicz (Planet for Generations), Tomasz Morawski (Haka Films), Kamila Morgisz (PISF), Paweł Kosuń (Centrala Films), Monika Głowacka (Łódź Film Commission), Zbigniew Domagalski (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych)

Prowadzenie: Michał Pabiś-Orzeszyna

 

wtorek, 21 września 2021

ZBLIŻENIE NA… GRAFIKĘ I DESIGN

Wydarzenie koncentruje się na przenikaniu się świata filmu z branżami kreatywnymi działającymi na polu wzornictwa przemysłowego, grafiki, w tym grafiki komputerowej oraz komiksów. Podczas pitchingu komiksowego wydawcy i autorzy zaprezentują przedstawicielom branży filmowej wybrane powieści graficzne wydane w Polsce w ostatnich latach przez wydawnictwa: Kultura Gniewu oraz Timof i cisi wspólnicy.

Omawiane komiksy zostały dobrane pod kątem ich podatności na przeniesienie na ekran a także różnorodności formalnej i tematycznej. Prezentacja obejmie zatem przykłady komiksu obyczajowego, komiksu kryminalnego czy komiksu grozy, z uwzględnieniem tytułów adresowanych zarówno do dorosłego, jak i młodego odbiorcy. Zaplanowano także prezentację Platige Image, partnera wydarzenia. Prowadzenie: Katarzyna Borowiecka

 

Dopełnieniem tego panelu będą materiały udostępniane online:

Wykład – Szymon Holcman: On the borderline between worlds, a few words about comic

Wideoesej – Patrycja Mucha: Opowieść przedmiotów – design w kinie o przeszłości

Serial – Polska Rzecz. Cykl Instytutu Adama Mickiewicza o krajowej sztuce projektowania

 

środa, 22 września 2021

ETYKA I DOBRE PRAKTYKI W BRANŻY FILMOWEJ

Jak wygląda sytuacja w polskich szkołach filmowych i teatralnych oraz na planach filmowych w kontekście relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu edukacyjnego i twórczego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji mistrz – uczeń, reżyser – członkowie ekipy filmowej? Jakie praktyki i rozwiązania udało się wypracować w tej dziedzinie w ciągu ostatnich miesięcy? Debata ma naświetlić temat możliwie wszechstronnie, uwzględniając też przykłady stosowanych w branży filmowej za granicą działań antydyskryminacyjnych.

Udział potwierdzili:

dr hab. Milenia Fiedler – Rektorka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej im. L. Schillera w Łodzi, prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek – Prorektorka ds. Filii we Wrocławiu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, dr hab. Agata Adamiecka-Sitek – Rzeczniczka Praw Studenckich w Akademii Teatralnej w Warszawie, Radosław Śmigulski (PISF), Sławomira Niewiadomska (PISF), Katarzyna Szustow (Szustow. Kultura i komunikacja), Renata Czarnkowska-Listoś (RE Studio), Marta Habior (No Sugar Films), Dariusz Jabłoński (Apple Film Production), Piotr Dzięcioł (Opus Film), Alicja Grawon-Jaksik (KIPA).

Prowadzenie: Błażej Hrapkowicz

Partnerzy: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Kobiety Filmu

 

czwartek, 23 września 2021

MODA NA POLSKĄ KLASYKĘ FILMOWĄ

Ta część programu to miejsce na podsumowanie Programu Polska Cyfrowa, realizowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w latach 2017-2020, a także na prezentację rekonstrukcji filmów podejmowanych przez Telewizję Polską SA. Przedstawiona zostanie również nowo powstała platforma streamingowa 35mm online dofinansowana ze środków Programu Polska Cyfrowa, której atutem będzie bogata biblioteka filmów klasycznych. Wydarzenie zakończy dyskusja na temat polskiej klasyki, rozmowa o dotychczasowych sukcesach, potencjale i planach na przyszłość.

Udział potwierdzili:

Radosław Śmigulski (PISF), Maciej Chmiel (Studio Filmów Rysunkowych), Zbigniew Domagalski (WFDiF), Joanna Skierska (WFDiF), Stanisław Bardadin (WFDiF), Przemysław Herburt (TVP SA), Andrzej Łucjanek (Fixafilm), Michał Oleszczyk (historyk filmu, wykładowca akademicki i współpracownik zagranicznych wydawców klasyki filmowej), Diana Dąbrowska (filmoznawczyni, programistka festiwalu Hommage à Kieślowski).

Prowadzenie: Łukasz Maciejewski

Partnerzy: Polski Instytut Sztuki Filmowej, TVP SA, WFDiF, Studio Filmów Rysunkowych

 

piątek, 24 września 2021

ZMIENIAJĄCE SIĘ MODELE BIZNESOWE RYNKU FILMOWEGO. CZEGO NAUCZYŁA NAS PANDEMIA?

Omówione zostaną zmiany w funkcjonowaniu branży filmowej zachodzące w ostatnim czasie, zdominowanym przez bezprecedensowe doświadczenie pandemii. Będzie zatem mowa o sposobach finansowania i rozpowszechniania filmów, nowych modelach produkcyjno-dystrybucyjnych, roli i przyszłości kin, a także zagrożeniach, z którymi mierzy się branża oraz prognozach na przyszłość. Debata przywoła przykłady filmów, których produkcja i dystrybucja przypadła na czas pandemii, a także związane z nią obostrzenia ograniczające rynek filmowy. Wydarzenie zakończy prezentacja firmy Black Photon – partnera wydarzenia.

Udział potwierdzili:

Radosław Śmigulski (PISF), Małgorzata Szczepkowska-Kalemba (PISF), Alicja Grawon-Jaksik (KIPA), Anna Limbach-Uryn (Kino Świat), Izabela Łopuch (HBO), Robert Kijak (Next Film), Leszek Bodzak (Aurum Film), Mariusz Włodarski (Lava Films), Tomasz Jagiełło (Helios SA), Mariusz Spisz (Multikino SA), Maciej Ostatek (Fundacja Raban), Joanna Szymańska (Shipsboy), Marta Szarzyńska (Kinhouse Studio), Stanisław Zaborowski (Silver Frame)

Partnerzy: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Black Photon, Polska Gildia Producentów, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

 

 

W ramach Gdynia Industry odbędą się również:

 

SPOTKANIE „TWARZĄ W TWARZ”

Radosław Śmigulski zaprasza uczestników 46. FPFF do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach oraz potencjale rodzimej kinematografii. Spotkanie z Dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jest czwartą odsłoną cyklu zapoczątkowanego w Gdyni w 2018 roku.

 

FORUM STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH

Gdyńskie fora Stowarzyszenia Filmowców Polskich – największej organizacji zrzeszającej ludzi filmu – są od lat miejscem gorących dyskusji na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących środowiska filmowego. Tym razem forum poświęcone będzie dwóm aktom prawnym – implementacji Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym i projektowi Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego – oraz przygotowywanej przez WFDiF, we współpracy z SFP, platformie streamingowej, która ma stać się najpełniejszą kolekcją polskiego kina dostępną online.

 

Wszystkie wydarzenia odbędą się w części konferencyjnej Hotelu Mercure Gdynia Centrum i będą dostępne dla akredytowanych uczestników Festwalu.

 

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 20-25 września 2021 roku w Gdyni.