Komunikat Dyrektora 44. FPFF

Komunikat Dyrektora 44. FPFF

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami dotyczącymi tegorocznej selekcji do Konkursu Głównego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, informuję, że ostatecznego wyboru filmów dokonał Komitet Organizacyjny, opierając się na zasadach opisanych w paragrafie 7. Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Festiwalu i akceptowanego przez zgłaszających filmy producentów:

                                                     § 7.

1. Do Konkursu Głównego kwalifikuje się maksymalnie 16 filmów.

2. W ramach preselekcji Zespół Selekcyjny rekomenduje do udziału w Konkursie Głównym maksymalnie 20 filmów, spośród których Komitet Organizacyjny jest zobowiązany zatwierdzić co najmniej 8.

3. Ostatecznej kwalifikacji filmów do Konkursu Głównego dokonuje Komitet Organizacyjny, z zastrzeżeniem, że decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu, a jeśli jest on niemożliwy, zapadają większością głosów. Nie odnotowuje się w protokole zdań odrębnych, a decyzje mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu.

Na Festiwal wpłynęło 40 zgłoszeń fabularnych filmów pełnometrażowych.

Zespół Selekcyjny zarekomendował 21 filmów, z czego 13 zostało zaakceptowanych przez Komitet. Następnie Komitet uzupełnił zestaw filmów o 3 tytuły. Ostatecznie wybrano 16 filmów do Konkursu Głównego, w drodze głosowania odrębnie nad każdym filmem.

W obradach i głosowaniu nad filmami „Solid Gold”, „Eastern” i „Supernova” nie brał udziału Pan Jacek Bromski – reżyser pierwszego z nich i producent pozostałych.

Z poważaniem

Leszek Kopeć
Dyrektor Festiwalu