Komunikat Komitetu Organizacyjnego 37. Gdynia Film Festival

Komunikat Komitetu Organizacyjnego 37. Gdynia Film Festival
Dnia 22 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego 37. Gdynia Film Festival – Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zgodnie z §5 punktu 9 regulaminu Festiwalu, Komitet Organizacyjny jednogłośnie uchwalił wotum zaufania dla Dyrekcji Festiwalu: Leszka Kopcia i Michała Chacińskiego.

Agnieszka Odorowicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 37. Gdynia Film Festival