Konkurs na spot Legalnej Kultury!

Konkurs na spot Legalnej Kultury!

„Internet to prawdziwa kopalnia kultury, ale korzystając z pirackich źródeł kopiesz przede wszystkim jej twórców” to przesłanie czwartej edycji konkursu na spot promujący korzystanie z legalnych źródeł kultury organizowanego przez Fundację Legalna Kultura i Festiwal Filmowy w Gdyni. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, który odbędzie się w dniach 14-19 września 2015 roku.

Ideą konkursu jest ukazanie stale powiększających się legalnych zasobów kultury cyfrowej i uświadomienie widzom, że dostęp do nich jest prosty, a wydane w ten sposób pieniądze trafiają do twórców, dając im energię i zapał do dalszego tworzenia.

Filmy, nieprzekraczające minuty i mające charakter dzieła autorskiego, mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców. Prawa autorskie filmów nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Wszystkie materiały wykorzystane w filmie – muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry itp. – muszą pochodzić z legalnych źródeł.

Nadesłane prace oceniać będzie jury Konkursu Młodego Kina 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, które przyzna następujące nagrody:

  • I nagroda: 8 tys. złotych
  • II nagroda: 4 tys. złotych
  • III nagroda: 2 tys. złotych

Szczegółowe założenia merytoryczne konkursu, tryb składania prac oraz wymogi techniczne zawarte zostały w Regulaminie Konkursu, który znajduje się na www.legalnakultura.pl.

Termin zgłaszania filmów upływa 17 sierpnia 2015 roku. Filmy zostaną zaprezentowane festiwalowej widowni. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Gali Młodego Kina w Teatrze Muzycznym w Gdyni 18 września 2015 roku.