KUP KARNET

KUP KARNET

Sprzedaż karnetów prowadzona jest na stronie >> system.festiwalgdynia.pl
W tym roku na festiwalu uruchomiony zostanie system rezerwacji miejsc, przygotowany we współpracy z MFF T-Mobile Nowe Horyzonty.

>>SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KARNETACH

>>INFORMACJE O SYSTEMIE REZERWACJI

FAQ – INFORMACJE O KARNETACH

Kiedy rozpoczyna się internetowa sprzedaż karnetów?

Sprzedaż karnetów rozpoczyna się 24 kwietnia 2012 r.

Do kiedy trwa internetowa sprzedaż karnetów?

Sprzedaż karnetów trwa do 08 maja 2012 r. bądź do wyczerpania puli.

Od kiedy będzie można kupić karnety w kinie?

Od 7-8 maja karnety będą dostępne również w sprzedaży w kasach festiwalowych znajdujących się na parterze obiektu Gemini.

Ile kosztuje karnet?

Karnet normalny kosztuje: 150 PLN
Karnet ulgowy kosztuje: 100 PLN

Do czego uprawnia karnet?

Karnet zaprogramowany jest na 34 punkty (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu), a więc uprawnia do udziału w 30 seansach (to największa możliwa do obejrzenia ilość filmów: 6 dni festiwalu x 5 pokazów dziennie) pod warunkiem dokonania rezerwacji na konkretny seans. Możliwa jest jedna nieobecność bez odwołania rezerwacji (za którą odliczane są 4 punkty). Karnet uprawnia do wstępu na pokazy filmowe odbywające się w Multikinie w Gdyni (ul. Waszyngtona 21) oraz w Klubie Filmowym w Gdyni (ul. Waszyngtona 1).

Od kiedy można zrobić rezerwację?

Rezerwację można robić od dnia poprzedzającego dane wydarzenie od godziny 08:30 rano do godziny rozpoczęcia seansu. Oto przykład: na seans, który odbywa się 8 maja, miejsce będzie można rezerwować już 7 maja od godziny 08:30. Ma to na celu wyeliminowanie sytuacji, w której już pierwszego dnia wszystkie miejsca będą zarezerwowane. Pozwoli na spokojne przejrzenie programu festiwalu i podjęcie świadomej decyzji. Należy pamiętać o tym, że można zrobić maksymalnie 1 rezerwację na miejsce na określonym seansie o określonej godzinie, jak również o tym, że nie można zarezerwować więcej niż jednego miejsca na seans o tej samej godzinie w danym dniu.

Co zrobić w przypadku, kiedy chcę pójść na inny film (niż wcześniej zaplanowałem)?

W przypadku, kiedy zdecyduje się pójść na inny film, niż się wcześniej zaplanowało należy odwołać dotychczasową rezerwację i zrobić nową. Można to zrobić do 15 min. przed seansem. Jeśli nie odwołamy rezerwacji i nie pojawimy się na seansie, od liczby punktów na naszym karnecie zostaną odliczone 4 punkty, dlatego rezerwację należy koniecznie odwołać.

Gdzie mogę odwołać rezerwację?

Rezerwację będzie można odwołać w każdym obiekcie festiwalowym. Będą tam specjalnie do tego celu przygotowane stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Czy karnet można odstępować?

Karnetu nie można pod żadnym pozorem odstępować. Jest on przypisany do osoby, która go kupiła. Jest na nim jej imię, nazwisko oraz zdjęcie.

Jak dołączyć zdjęcie do karnetu?

Składając zamówienie na karnet (wcześniej należy być zarejestrowany na naszej stronie system.festiwalgdynia.pl), po wypełnieniu danych znajdziecie przycisk „dołącz zdjęcie do karnetu”. Zdjęcie dołącza się do karnetu na tej samej zasadzie, jak dołącza się plik (załącznik) do maila. Istnieje także możliwość wykonania zdjęcia kamerą internetową. Załączy się ono bezpośrednio do panelu.

Jakie są wymagania co do zdjęcia, które dołącza się do zamówienia na karnet?

Powinno to być aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb o minimalnych wymiarach 400 pikseli x 400 pikseli, w formacie png, gif lub jpg. Zdjęcie posłuży do identyfikacji właściciela karnetu. Brak zdjęcia bądź też zdjęcie uniemożliwiające identyfikację osoby zamawiającej karnet spowoduje unieważnienie zamówienia.

Gdzie i kiedy można odebrać karnet?

Karnet można odbierać od 07 maja 2012 r. (od godz. 9.00) w Punkcie Obsługi Uczestnika, znajdującym się na parterze obiektu Gemini w Gdyni (ul. Waszyngtona 21) za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem.