MARIAN DZIĘDZIEL NAGRODZONY W TURCJI

Supermarket, reż. Maciej Żak

Obok „Supermarketu”, podczas tureckiego festiwalu, widzowie obejrzeli również „Obławę” Marcina Krzyształowicza i „80 Milionów” Waldemara Krzystka. Filmy znalazły się w programie festiwalu dzięki wsparciu PISF i stałej współpracy Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni – organizatora Gdynia Film Festival – z zagranicznymi festiwalami.

Za najlepszy film międzynarodowego konkursu 49 AGOFF uznano, współfinansowany przez PISF, obraz „Aglaja” w reżyserii Krisztiny Deak. Muzykę do niego skomponował Zbigniew Preisner, a w niewielkiej roli reportera wystąpił Marcin Kwaśny. Nagrodę specjalną jury otrzymał francuski film „Keep Smiling” autorstwa Rusudany Chkonii.

Promocji polskiego kina w Antalyi patronowała Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze.