Mistrzowski Kurs Krytyki Filmowej na 40. FFG

Mistrzowski Kurs Krytyki Filmowej na 40. FFG

Jednym z wydarzeń towarzyszących 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni będzie Mistrzowski Kurs Krytyki Filmowej organizowany przez Studio Munka – SFP wspólnie z miesięcznikiem KINO i Gdyńską Szkołą Filmową. Przedstawiamy program warsztatów, które poprowadzą redaktor Bożena Janicka i wykładowcy Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

W Mistrzowskim Kursie Krytyki Filmowej wezmą udział finaliści trwającego do 7 sierpnia konkursu „Kurs za recenzje”. Jest o co walczyć, bo tegoroczny MKKF to profesjonalne warsztaty dziennikarskie, podczas których oprócz teorii, uczestnicy poznają również praktyczną stronę zawodu krytyka filmowego. Program MKKF przewiduje dwie części – warsztaty literackie, które poprowadzi redaktor Bożena Janicka oraz warsztaty telewizyjne, przygotowane przez wykładowców Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Mistrzowski Kurs Krytyki Filmowej w Gdyni rozpocznie się od warsztatów literackich, rozplanowanych na dwa dni i złożonych z czterech spotkań łączących wykłady teoretyczne z praktycznymi wprawkami. Spotkanie pierwsze poświęcone będzie redagowaniu pisma na przykładzie miesięcznika „Kino”. Dwa kolejne spotkania dotyczyć będą sztuki wywiadu i sztuki recenzji. Ostatnie spotkanie poświęcone zostanie na indywidualne omówienie prac konkursowych uczestników Kursu.

Warsztaty telewizyjne, które zajmą trzy dni obejmą analizę krytyczną materiałów filmowych dostępnych w sieci; przygotowanie do występu przed kamerą w zakresie przygotowania tekstu, kostiumu i makijażu; omówienie podstawowych materiałów na potrzeby telewizji i internetu – wywiadu lub dyskusji i występu indywidualnego; przybliżenie tajników pracy przed kamerą.

Mistrzowski Kurs Krytyki Filmowej zostanie rozstrzygnięty na podstawie zrealizowanych przez uczestników zadań warsztatowych – jednego literackiego i jednego telewizyjnego – wyznaczonych przez prowadzących. Rozstrzygniecie MKKF będzie jednocześnie rozstrzygnięciem całości konkursu, w którym przewidziane są następujące nagrody: Nagroda Główna w wysokości 1500 zł oraz Wyróżnienia w wysokości 750 zł.

Wszystkim zainteresowanym Mistrzowskim Kursem Krytyki Filmowej przypominamy, że kwalifikujący do udziału w MKKF konkurs „Kurs za recenzje” trwa do 7 sierpnia. W tym terminie należy nadesłać zgłoszenia konkursowe – dwie recenzje, z których krótsza (do 1500 znaków) ma dotyczyć dowolnego polskiego filmu, który miał premierę w latach 2014-2015 dłuższa zaś (od 3000 do 5000 znaków) ma zawierać pogłębioną analizę filmu Macieja Bochniaka „Disco Polo”.

Regulamin konkursu, szczegółowe informacje i program Mistrzowskiego Kursu Krytyki Filmowej dostępne są na stornie konkursowej http://www.studiomunka.pl/KursZaRecenzje

Mistrzowski Kurs Krytyki Filmowej za recenzje, czyli „Kurs za recenzje” jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, w ramach PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej.

www.kino.org.pl
www.gsf.pl