Młodzi o filmach FPFF! Konkurs na recenzję polskiego filmu fabularnego

Młodzi o filmach FPFF! Konkurs na recenzję polskiego filmu fabularnego

Jeśli masz mniej niż 25 lat i chcesz napisać recenzję polskiego filmu fabularnego, podejmij wyzwanie! Czekają nagrody finansowe i akredytacje na 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Producenci Warsztatów Krytyki Filmowej i Nowomedialnej – Gdyńska Szkoła Filmowa, Kwartalnik Artystyczny „Bliza”, zeszyty Gdyńskiej Szkoły Filmowej „Script” – ogłaszają
konkurs na recenzję filmu fabularnego. Jurorzy czekają na teksty krytyczne poświęcone filmom z Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni z ostatnich pięciu lat.

Co musisz zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Przeczytaj regulamin i sprawdź załączoną do niego listę tytułów filmowych. Do 26 sierpnia 2018 roku napisz recenzję wybranego filmu i prześlij ją na adres: a.kaminski@festiwalgdynia.pl.

Do 15 września 2018 roku jury konkursu oceni nadesłane prace i przyzna trzy nagrody: główną – w wysokości 1000 złotych, dwie dodatkowe – po 500 złotych, a także zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach Warsztatów Krytyki Filmowej i Nowomedialnej.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych ufunduje dla zwycięzców akredytacje na 43. FPFF. Nagrodzone prace zostaną ponadto opublikowane w przestrzeni medialnej, jaką dysponują organizatorzy.

Regulamin konkursu, wraz z listą rekomendowanych filmów, dostępny jest na stronie Gdyńskiej Szkoły Filmowej (KLIKNIJ).