Nowy konkurs, zmiany w regulaminie!

Nowy konkurs, zmiany w regulaminie!

17 marca 2015 roku Komitet Organizacyjny Festiwalu Filmowego w Gdyni zatwierdził nowy regulamin, według którego przede wszystkim zmieni się formuła festiwalowych konkursów.

Sekcja Inne Spojrzenie, która wystartowała w 2014 roku jako przegląd filmów o szczególnej formule artystycznej, od 2015 roku będzie miała charakter konkursowy. Główną nagrodą w sekcji, adresowanej do twórców filmów międzygatunkowych, eksperymentalnych, tudzież wymykających się jednoznacznej klasyfikacji, jest Złoty Pazur. Statuetkę nowej nagrody zaprojektował Andrzej Pągowski i Andrzej Renes. Nagroda „za odwagę formy i treści” ma wartość finansową 30 000 zł (18.000 zł dla reżysera i 12.000 zł dla producenta).

Konkurs Młodego Kina od 2015 roku będzie sekcją prezentującą wyłącznie etiudy fabularne i fabularne filmy dyplomowe studentów szkół filmowych. W Konkursie, podobnie jak w latach ubiegłych, przyznawane są dwie nagrody: główna w wysokości 10 000 zł i specjalna w wysokości 5000 zł.

Komitet Organizacyjny zdecydował o rezygnacji z Przeglądu Polskich Filmów Niezależnych. Od 2015 integralną częścią Festiwalu będzie Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych, prezentujący polskie, fabularne filmy krótkometrażowe, z wyłączeniem etiud i filmów dyplomowych szkół filmowych. Nagroda za najlepszy film krótkometrażowy ma wartość 10 000 zł.

Charakter Konkursu Głównego pozostaje bez zmian. W związku z powołaniem konkursu „Inne Spojrzenie”, rezygnuje się z Nagrody Specjalnej w Konkursie Głównym.

Decyzje te podyktowane są przeobrażeniami, jakim podlega współczesna polska kinematografia. Michał Oleszczyk, dyrektor artystyczny Festiwalu, komentuje zmiany następująco:

Zmiany te są wynikiem moich rocznych doświadczeń jako dyrektora, a także ciągłą obserwacją tego, co dzieje się na polskiej scenie filmowej. Wzmocnienie „Innego spojrzenia” osobnym składem jurorskim, statuetką i nagrodą finansową wydało mi się koniecznością. Powstają w Polsce filmy na różne sposoby eksperymentujące z formą, dla których najlepszym miejscem niekoniecznie jest Konkurs Główny. Takie filmy – często skromniejsze pod względem produkcyjnym – do Konkursu albo się nie dostają, albo w nim giną, przygniecione spektakularną konkurencją. We wzmocnionym „Innym spojrzeniu” takie filmy będą mogły zalśnić, także dzięki Złotemu Pazurowi, wręczanemu na głównej gali zamknięcia Festiwalu. Wierzę, że dzięki temu ich obecność w polskich kinach i w świadomości polskich widzów także się podniesie.

Zapytany o przeformułowanie Konkursu Młodego Kina i o nowy Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych, Oleszczyk dopowiada:

W Konkursie Młodego Kina była dotąd pewna nieścisłość: obok filmów szkolnych startowały tam filmy de facto profesjonalne, np. te powstałe w Studiu Munka. Miałem wrażenie, że równość konkurencji była w ten sposób zaburzona. Z kolei formuła Przeglądu Filmów Niezależnych była tak niejasna, że pora się z nią pożegnać. W nowym Konkursie jest miejsce dla fabularnych filmów krótkometrażowych dowolnej proweniencji – może to być Studio Munka, może to być niezależny producent. Byle nie były to filmy szkolne, dla których przeznaczamy (ujednolicony tym samym) Konkurs Młodego Kina. Te dwa konkursy będą połączone jedynie składem jurorskim, ale poza tym są całkowicie rozłączne.

40. Festiwal Filmowy z Gdyni odbędzie się w dniach 14-19 września 2015 roku. Nabór filmów do selekcji zostanie ogłoszony w kwietniu 2015 roku.