O przyszłości Festiwalu. Dyskusje środowiskowe podczas 44. FPFF

O przyszłości Festiwalu. Dyskusje środowiskowe podczas 44. FPFF

Postulaty Gildii Reżyserów Polskich, propozycje Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w tym rekomendacje Koła Młodych SFP – to oficjalne głosy środowiska filmowego, jakie wybrzmiały w Gdyni podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w sprawie możliwych zmian dotyczących organizacji Festiwalu. Ciąg dalszy dyskusji nastąpi – zapowiada Leszek Kopeć, Dyrektor FPFF.

W tym roku w Gdyni obok rozmów o prezentowanych filmach równie intensywnie dyskutowaliśmy o tym, jaka powinna być optymalna formuła organizacyjna samego Festiwalu. Rozmowy toczyły się szeroko, zarówno w kuluarach, jak i podczas oficjalnych spotkań wpisanych w program imprezy. Towarzyszyło im, i nadal towarzyszy, silne zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Zmiany są potrzebne i ten pogląd łączy chyba wszystkich, którzy dotąd zabrali głos w sprawie przyszłości Festiwalu. Rzecz w tym, jak te zmiany przeprowadzić, by faktycznie gwarantowały one przejrzysty podział kompetencji i odpowiedzialności oraz niezawisłość artystycznych wyborów, selekcyjnych i jurorskich – mówi Leszek Kopeć, Dyrektor FPFF.

W najbliższych tygodniach Dyrektor Festiwalu oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego przeprowadzą konsultacje z przedstawicielami branżowych organizacji zrzeszających polskich filmowców: obok reżyserów i scenarzystów także autorów zdjęć filmowych, montażystów. Pod uwagę brane będą również głosy producentów i dystrybutorów filmowych.

O efektach prac nad Regulaminem Festiwalu będziemy informować na bieżąco. Wkrótce ogłosimy również termin 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Fot. Anna Bobrowska / KFP