Olaf Eysmont. Pożegnanie

Olaf Eysmont. Pożegnanie

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wieloletniego współpracownika

Olafa Eysmonta.

Rodzinie i najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 

Cześć Jego pamięci.

 

Zarząd i pracownicy Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni