Oni wybiorą Dyrektora Artystycznego FPFF

Oni wybiorą Dyrektora Artystycznego FPFF

Wiemy już, kto wybierze Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W Komisji Konkursowej znaleźli się laureaci Złotych i Srebrnych Lwów, wskazani przez Radę Programową Festiwalu. Paweł Pawlikowski jest nowym Przewodniczącym Rady. 

W składzie Komisji Konkursowej, która wybierze Dyrektora Artystycznego FPFF, znalazło się siedmioro reżyserów i producentów filmowych:

Renata Czarnkowska-Listoś
Joanna Kos-Krauze
Jan P. Matuszyński
Ewa Puszczyńska
Małgorzata Szumowska
Janusz Zaorski
Xawery Żuławski

Członków Komisji Konkursowej wybrano spośród czternaściorga kandydatów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich, a także Gildię Reżyserów Polskich i organizacje branżowe reprezentujące Operatorów, Montażystów, Charakteryzatorów, Scenarzystów, Producentów oraz Kobiety Filmu.

O składzie Komisji Konkursowej zdecydowała Rada Programowa Festiwalu, która od 2013 roku jest ciałem doradczym Komitetu Organizacyjnego, reprezentując polskich filmowców.

Dwuetapowe głosowanie

Wybór składu Komisji Konkursowej nastąpił w wyniku dwuetapowego głosowania: przeprowadzonego podczas zebrania, jakie odbyło się 10 marca w Warszawie, oraz korespondencyjnego, zakończonego 13 marca. Rozwiązanie to, przewidziane w Regulaminie FPFF, umożliwiło udział w wyborze tym członkom Rady, którzy nie byli obecni na zebraniu.

Łącznie ważne głosy oddało 77 osób spośród ponad stu członków Rady Programowej Festiwalu, co potwierdziła Komisja Skrutacyjna w składzie: Irena Strzałkowska, Agnieszka Glińska, Paweł Maślona.

Nowy Przewodniczący Rady Programowej

Równolegle z głosowaniem w sprawie Komisji Konkursowej zdecydowano również o wyborze nowego Przewodniczącego Rady Programowej. Następcą Wojciecha Marczewskiego, który zakończył trzyletnią kadencję, został Paweł Pawlikowski. Był on jedynym kandydatem do tej funkcji. Członkowie Rady wybrali go jednogłośnie.

Konkurs na Dyrektora Artystycznego

Ze względu na okoliczności związane z pandemią pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w trybie konferencji on line do 23 marca. Wtedy też konkurs na Dyrektora Artystycznego będzie oficjalnie ogłoszony, a na stronie internetowej Festiwalu ukaże się Regulamin Konkursu – zapowiada Leszek Kopeć, Dyrektor FPFF. Nazwisko Dyrektora Artystycznego mamy poznać do połowy maja 2020 roku.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowym Regulaminem FPFF jednym z najważniejszych zadań Dyrektora Artystycznego jest selekcja filmów do Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Osoba pełniąca tę funkcję w obu przypadkach będzie mogła wesprzeć się rekomendacją powołanych przez siebie zespołów selekcyjnych.

Do Konkursu Głównego może się zakwalifikować maksymalnie szesnaście filmów. Dyrektor Artystyczny wskaże dwanaście z nich, a jego decyzja będzie ostateczna. Komitet Organizacyjny może dołączyć do puli konkursowej do czterech filmów. Tak jak w minionych latach, nabór filmów do obu konkursów odbędzie się w maju, a wyniki selekcji zostaną ogłoszone w lipcu.

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 14-19 września 2020 roku w Gdyni.