Pierwsza odsłona wystawy zdjęć Rafała Placka

Pierwsza odsłona wystawy zdjęć Rafała Placka

Projekt fotograficzny obejmuje cykl portretów dedykowany filmom – a pośrednio, ich reżyserom– zapraszanym do Gdyni w ramach corocznego Festiwalu Filmowego. Misją projektu jest zapisanie w obrazie fotograficznym, momentu obecności na festiwalu czołówki polskich filmów. Na cykl składa się seria portretów reżyserów– które pełnią „jedynie” zastępczą rolę wobec nadrzędnej idei projektu, jaką jest wykonanie portretu wyróżnionych filmów. Ambicją cyklu jest więc uchwycenie klimatu konkretnego filmu i odwzorowanie go, poprzez relację zbudowaną na planie fotograficznym pomiędzy reżyserem a stworzoną przez niego filmową postacią.  Cykl– z jednej strony odwołuje się do corocznie wybieranej ścisłej czołówki polskich kinematografii, z drugiej zaś, jest wyrazem utopijnego pragnienia: sportretowania samego medium jakim jest film. 

Prace Rafała Placka można oglądać w Foyer Teatru Muzycznego (15-20 września)

anna kazejak.jpg
krzysztof skonieczny.jpg
lukasz palkowski.jpg

  • Rafał Placek: fotograf po katowickiej filmówce. Pracuje w przestrzeniach wizualnych biznesu, przemysłu i kultury – w obszarach, które wydając się odległe, bezpośrednio zmieniają rzeczywistość. Portretując miejsca i ludzi poszukuje w nich szczególnego charakteru i intensywności. Właściciel firmy fotograficznej portretbiznesu.com

placek.jpg