Prezentacja wyników badania „Profil uczestnika festiwalu filmowego”

Prezentacja wyników badania „Profil uczestnika festiwalu filmowego”

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące badanie „Profil uczestnika festiwalu filmowego” , które zostało przeprowadzone podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych we wrześniu 2022 roku. Badanie prowadzili dr hab. Krzysztof Stachowiak, dr Anna Wróblewska i mgr Malwina Balcerak.

Prezentacja wyników odbędzie się zdalnie w piątek, 30 grudnia 2022 roku, o godz. 12:00, na platformie ZOOM. Aby dołączyć do spotkania, wystarczyć kliknąć w ten LINK

Zrealizowane w dniach 12-17 września 2022 roku badanie „Profil uczestnika festiwalu filmowego” to kontynuacja badań prowadzonych w latach 2018–2019. Organizatorami przedsięwzięcia są Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu.

Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone już w okresie postpandemii, kiedy życie festiwalowe mogło toczyć się bez żadnych ograniczeń. Dzięki temu znów możemy mówić o pełnej reprezentatywności przeprowadzonych badań.

Poprzez badania sondażowe zbadano wpływ festiwalu filmowego na rozwój lokalny, określono profil uczestnika i turysty eventowego (festiwalowego), krzyżowanie się jego preferencji kulturalnych, stosunek do nowych mediów i nowych sposobów uczestnictwa w kulturze, zmieniające się kanały komunikacji marketingu dóbr i usług kultury.

Badania dofinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.