Spotkania z twórcami w ramach replik filmów konkursowych

9 czerwca | godz. 20:00 | Multikino Sopot
„Lęk wysokości”, reż. Łukasz Barczyk
Spotkanie z reżyserem odbędzie się przed projekcją.

10 czerwca | godz. 20:00 | Multikino Sopot
„Daas”, reż. Adrian Panek
Spotkanie z reżyserem odbędzie się po projekcji.