Badanie „Profil uczestnika festiwalu filmowego”

Badanie „Profil uczestnika festiwalu filmowego”

Badanie „Profil uczestnika festiwalu filmowego” odbędzie się podczas 47. FPFF w Gdyni i jest kontynuacją badań prowadzonych w latach 2018–2019. Organizatorami przedsięwzięcia są Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Projekt uzyskał wsparcie PISF. Kolejne badanie prowadzone jest w okresie postpandemii, kiedy życie festiwalowe odbywa się bez żadnych ograniczeń i kiedy znów możemy mówić o pełnej reprezentatywności badań.

Poprzez badania sondażowe zbadamy wpływ festiwalu filmowego na rozwój lokalny, określimy profil uczestnika i turysty eventowego (festiwalowego), krzyżowanie się jego preferencji kulturalnych, stosunek do nowych mediów i nowych sposobów uczestnictwa w kulturze, zmieniające się kanały komunikacji marketingu dóbr i usług kultury.

Prezentacja raportu odbędzie się późną jesienią 2022 roku.

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej