BADANIE „PROFIL UCZESTNIKA FESTIWALU FILMOWEGO”

17 - 22 września | 00:00 - 00:00
BADANIE „PROFIL UCZESTNIKA FESTIWALU FILMOWEGO”

Podczas 43. FPFF w Gdyni studenci geografii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod opieką dr. hab. Krzysztofa Stachowiaka przeprowadzą badania uczestnictwa w kulturze pod szczególnym kątem – zachowań i preferencji turysty kulturowego, uczestnika festiwalu. Badanie wykaże, jakie dobra i usługi (kulturalne i pozakulturalne) wybierają uczestnicy festiwali I – co za tym idzie – jakie gałęzie gospodarki lokalnej korzystają na organizacji masowych imprez kulturalnych. Poprzez badania sondażowe organizatorzy utworzą profil uczestnika festiwalu: mapę jego preferencji, zachowań konsumenckich, wyborów. Badania mają pogłębić wiedzę z zakresu ekonomiki kultury, ale także zaowocować konkretnymi argumentami na rzecz wspierania przez samorządy organizacji imprez kulturalnych w regionie. Raport będzie dostępny bezpłatnie na stronach FPFF w listopadzie 2018 roku. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – interwencje 2018.