Forum SFP

25 września | 12:00 - 15:00
Forum SFP

Gdyńskie fora Stowarzyszenia Filmowców Polskich – największej organizacji zrzeszającej ludzi filmu – są od lat miejscem gorących dyskusji na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących środowiska filmowego. Tym razem spotkanie filmowców poświęcone będzie dwóm aktom prawnym (implementacji Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym i projektowi Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego), których przyjęcie jest dla środowiska filmowego kluczowe, oraz przygotowywanej przez WFDiF, we współpracy z SFP, platformie streamingowej, która ma
stać się najpełniejszą kolekcją polskiego kina dostępną online. W obliczu zmian spowodowanych przez pandemię koronawirusa, w szczególności gwałtownego wzrostu dystrybucji produkcji audiowizualnych za pośrednictwem serwisów VOD, wprowadzenie w życie wspomnianych wyżej rozwiązań legislacyjnych pozwoli twórcom filmowym zadbać lepiej o swoje interesy – implementacja Dyrektywy otworzy drogę do pobierania tantiem z Internetu, a Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego pozwoli wreszcie ucywilizować warunki pracy artystycznej. Zapraszamy do dyskusji.

Forum odbędzie się w Hotelu Mercure w salach Orion i Tango.

 

Fot. Anna Bobrowska / KFP