Gala Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Gala Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zostaną wręczone na FPFF w Gdyni już po raz czternasty. Są to szczególne wyróżnienia w branży filmowej, doceniające pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. Nagradzane są osiągnięcia wspierające rozwój polskiej kinematografii, promujące jej dorobek i ułatwiające społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej. Podczas gali ogłoszony zostanie werdykt siedmioosobowej Kapituły – z dyrektorem PISF na czele – która dokonała wyboru laureatów spośród zgłoszeń nadesłanych przez instytucje, osoby i podmioty związane z kulturą.

Nagrody przyznane zostaną w siedmiu kategoriach: Animacja kultury filmowej, Innowacja lub rozwiązanie technologiczne, Krytyka filmowa, Książka o tematyce filmowej, Dystrybucja polskiego filmu, Debiut roku i Plakat filmowy.

W składzie Kapituły, poza dyrektorem PISF Radosławem Śmigulskim, znaleźli się: kierowniczka Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Aleksandra Świerczewska, historyczka sztuki i kuratorka Hanna Wróblewska, producentka filmowa Aneta Hickinbotham, historyk i dziennikarz Piotr Zaremba, publicysta Wiesław Kot oraz krytyk filmowy i publicysta tygodnika „Polityka” Janusz Wróblewski.

Gala 14. Nagród PISF odbędzie się 14 września w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej.