GALA WRĘCZENIA NAGRÓD PISF

18 września | 21:00

Podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych – we wtorek, 18 września 2018 roku, o godzinie 21.00 – odbędzie się gala wręczenia Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie nagrody za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina oraz ułatwienie dostępu do polskiej twórczości filmowej. Nagrody PISF przyznawane są od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury.

XI Gala wręczenia Nagród PISF odbędzie się w Klubie Muzycznym Atlantic, przy ulicy ul. 3 maja 28 w Gdyni. Obowiązują zaproszenia.