Etyka i dobre praktyki w branży filmowej

22 września | 10:30 - 13:00
Etyka i dobre praktyki w branży filmowej

Jak wygląda sytuacja w polskich szkołach filmowych i teatralnych oraz na planach filmowych w kontekście relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu edukacyjnego i twórczego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji mistrz – uczeń, reżyser – członkowie ekipy filmowej? Jakie praktyki i rozwiązania udało się wypracować w tej dziedzinie w ciągu ostatnich miesięcy? Debata ma naświetlić temat możliwie wszechstronnie, uwzględniając również przykłady działań antydyskryminacyjnych stosowanych w branży filmowej za granicą.

Podczas wydarzenia omówione zostaną kwestie standardów etycznych, które powinny obowiązywać na polskim rynku filmowym, przykłady opracowywanych kodeksów dobrych praktyk, a także koniecznych zmian gwarantujących oparty na szacunku komfort pracy twórców filmowych. Będzie między innymi mowa o roli koordynatora intymności na planie filmowym.

Partnerzy wydarzenia: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Kobiety Filmu

 

Program wydarzenia:

 

10.30-11.15 Sytuacja w szkołach filmowych i teatralnych.

Panelistki: dr hab. Milenia Fiedler – Rektorka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej im. L. Schillera w Łodzi, prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek – Prorektorka ds. Filii we Wrocławiu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, dr hab. Agata Adamiecka-Sitek – Rzeczniczka Praw Studenckich w Akademii Teatralnej w Warszawie

 

11.15-11.30 przerwa kawowa

 

11.30-13.00 Bezpieczeństwo i dobre praktyki na polskim rynku.

Paneliści: Radosław Śmigulski (PISF), Sławomira Niewiadomska (PISF), Katarzyna Szustow (koordynatorka scen intymnych), Renata Czarnkowska-Listoś (RE Studio), Marta Habior (No Sugar Films), Piotr Dzięcioł (Opus Film), Alicja Grawon-Jaksik (KIPA)

Prowadzenie: Błażej Hrapkowicz

Miejsce wydarzenia: Hotel Mercure Gdynia Centrum, Sala Omega