Branża audiowizualna dla klimatu. Jak uczynić sektor bardziej zielonym?

20 września | 10:00 - 13:00
Branża audiowizualna dla klimatu. Jak uczynić sektor bardziej zielonym?

Współczesny przemysł audiowizualny – we wszystkich swoich fazach: od produkcji, poprzez dystrybucję, premiery festiwalowe, projekcje kinowe, aż po streaming – generuje negatywny wpływ na środowisko naturalne, produkując CO2 i inne gazy cieplarniane odpowiedzialne za zmiany klimatyczne. Debata na temat zielonej produkcji filmowej ma przybliżyć uczestnikom Gdynia Industry działania legislacyjne i praktyczne, jakie do tej pory podjęto w Europie oraz otworzyć publiczną debatę o zielonych standardach produkcji audiowizualnej w Polsce.

Celem debaty jest także identyfikacja barier utrudniających wdrażanie ekologicznych rozwiązań w sektorze, w tym omówienie kolejnych kroków, jakie podjąć powinni poszczególni interesariusze, zwłaszcza instytucjonalni. Zachowania silnych rynkowo podmiotów rzutują bowiem na zmiany zachodzące w całej branży. Wydarzeniu towarzyszyć będzie podpisanie otwartego manifestu „Porozumienie na rzecz zielonej produkcji audiowizualnej – Film dla klimatu”.

Partnerzy wydarzenia: Polski Instytut Sztuki Filmowej, regionalne fundusze filmowe, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, grupa „Porozumienie na rzecz zielonej produkcji audiowizualnej – Film dla klimatu” (oddolna inicjatywa przedstawicieli różnych zawodów rynku audiowizualnego: producentów, location managerów, komisje filmowe oraz Klubu Producentów Reklamy, Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej – SAR i KIPA)

 

Program wydarzenia:

 

10.00-10.30 Prezentacja obowiązujących i nadchodzących europejskich regulacji prawnych, do których polski rynek filmowy będzie się musiał dostosować.

Prelegentka: Pola Kufel-Ślęczek, Specjalistka ds. mediów, Komisja Europejska, Przedstawicielstwo Regionalne

 

10.30-11.15 Case study kompleksowych rozwiązań już stosowanych w Europie na przykładzie Włoch.

Prelegent: Luca Ferrario (Trentino Film Commission)

 

11.15-11.30 przerwa kawowa

 

11.30-12.00 Prezentacja działań podejmowanych przez organizacje branżowe i liderów zielonych zmian w Polsce.

Paneliści: Patrycja Młynarczyk (Silesia Film Commission), Maciej Dydo (KIPA), Małgorzata Kiełt-Grześkiewicz (Planet for Generations), Tomasz Morawski (Haka Films)

 

12.00-13.00 Debata na temat konkretnych rozwiązań, które powinny być wprowadzone w Polsce, aby produkcje audiowizualne stawały się coraz bardziej ekologiczne oraz barier, które utrudniają producentom podejmowanie tych działań.

Paneliści: Kamila Morgisz (PISF), Paweł Kosuń (Centrala Films), Monika Głowacka (Łódź Film Commission), Zbigniew Domagalski (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych)

Prowadzenie: Michał Pabiś-Orzeszyna

Miejsce wydarzenia: Hotel Mercure Gdynia Centrum, Sala Omega