JERZY WÓJCIK: SZTUKA FILMOWA

19 września | 16:30 - 17:30
JERZY WÓJCIK: SZTUKA FILMOWA
Zapis wykładów jednego z najwybitniejszych twórców w historii polskiego kina, operatora o międzynarodowej sławie, współtwórcy światowego sukcesu polskiej szkoły filmowej, a następnie mistrza i profesora w Szkole Filmowej w Łodzi, współtwórcy współczesnej polskiej szkoły operatorskiej.

Książka zawiera przygotowany na podstawie nagrań zapis cyklu wykładów Sztuka filmowa prowadzonych przez Jerzego Wójcika na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2000-2003.

Jerzy Wójcik, odwołując się do przykładów wybitnych dzieł z kina polskiego i światowego, mówi m.in. o podstawowych elementach języka filmu, przedstawiając ich własne, pogłębione rozumienie. Omawia rolę formy i treści w obrazie filmowym i znaczenie ich jedności. Mówi o obecności czasu i przestrzeni odwołując się do wiedzy z zakresu antropologii kultury. Zgłębia tajemnice struktury i kompozycji dzieła filmowego oraz zagadnienia inscenizacji i przedstawiania postaci filmowej w ruchomym obrazie. Prezentuje i tłumaczy rolę światła, rytmu, muzyki, dźwięku. Przedstawia możliwości wciąż rozwijającej się sztuki filmowej służące opowiadaniu o pięknie i złożoności świata oraz duchowości człowieka.

Wszystkie elementy współtworzące dzieło filmowe są prezentowane – co nadaje wykładom niepowtarzalność i wyjątkową wartość – poprzez doświadczenie twórcy obrazu filmowego. Poruszana w książce problematyka jest omawiana z głęboką wiedzą i wielką wrażliwością wizualną. Książka ta jest równie ważna, jak dzieła filmowe Jerzego Wójcika i stanowi integralną częścią drogi twórczej autora. Zbiór opracował Seweryn Kuśmierczyk. Podczas spotkania rozmawiać z nim będzie Magda Sendecka

    logo_full_PL_kolor-01_wyd_szkoly_lodzkiej.jpg        
     logo_canonia.jpg