Konferencja Kino w cieniu kryzysu. Kinematografia polska pierwszej połowy lat 80.

Konferencja Kino w cieniu kryzysu. Kinematografia polska pierwszej połowy lat 80.

W konferencji, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, wezmą udział autorzy książki Kino w cieniu kryzysu. Studia i szkice o polskiej kinematografii pierwszej połowy lat 80., by dokonać podsumowania dotychczas przeprowadzonych badań.

Spotkanie ma także na celu określenie dalszych kierunków rozwoju polskiej myśli filmoznawczej w kontekście szerokiego opisu rodzimej kinematografii lat osiemdziesiątych. Konferencja została podzielona na trzy główne panele dyskusyjne, w ramach których uczestnicy zastanowią się nad ogólnym obrazem polskiego kina tamtego okresu, określą, jak wyglądała organizacja przemysłu filmowego, a także wskażą na różnorodność ówczesnych narracji filmowych.

Moderatorami dyskusji są redaktorzy naukowi wspomnianej książki: Piotr Kurpiewski i Piotr Zwierzchowski, oraz jej recenzentka Ilona Copik.