MAŁGORZATA HENDRYKOWSKA: SZPITAL PRZEMIENIENIA

19 września | 15:00 - 16:00
MAŁGORZATA HENDRYKOWSKA: SZPITAL PRZEMIENIENIA

Monografia poświęcona historii powstania, analizie i interpretacji filmu Edwarda Żebrowskiego na motywach powieści Stanisława Lema pod tym samym tytułem. Film wszedł na polskie ekrany w marcu 1979 roku. Autorka przedstawia bieg wydarzeń, które poprzedziły jego realizację. Swoistą preakcję stanowią mało znane perypetie z powieścią Stanisława Lema i z pierwszą próbą przeniesienia jej na ekran (na podstawie scenariusza samego autora) oraz kłopoty z Komisją Ocen Scenariuszy w 1964 roku. Filmowy Szpital Przemienienia powstał na podstawie scenariusza Michała Komara i Edwarda Żebrowskiego. Autorka przywołuje oceny i interpretacje Komisji Kolaudacyjnej z 1978 roku oraz głosy prasy polskiej po wprowadzeniu filmu na ekrany. Osobny wątek stanowi reakcja samego Stanisława Lema na adaptację powieści. Małgorzata Hendrykowska wskazuje także na bogactwo odczytań filmu i ponadczasowość jego wymowy. 

Rozmowę z autorką podczas spotkania na 42. FPFF poprowadzi Michał Oleszczyk.

Książkę wydano w serii Klasyka Kina (Wydawnictwo Naukowe UAM).


Wydawnictwo Naukowe UAM logo.jpg