MIASTO KULTURY, MIASTO FILMU

18 - 23 września | 00:00 - 00:00
MIASTO KULTURY, MIASTO FILMU

EC1 Łódź – Miasto Kultury to wyjątkowa przestrzeń dawnej Elektrowni Łódzkiej EC1, stworzonej w początkach XX wieku dla potrzeb przemysłu tekstylnego, a dziś przeznaczona na realizację funkcji kulturalno-artystycznych. W poddanych gruntownej rewitalizacji budynkach wkrótce otwarte zostanie Centrum Nauki i Techniki i Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej.

Działa tu także Łódź Film Commission, a do końca 2019 roku drzwi dla odwiedzających otworzy Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Wciągająca historia realizacji marzeń o ruchomym obrazie zostanie zaprezentowana przy pomocy bogatego spektrum zabiegów ekspozycyjnych, łączących oryginalne eksponaty z instalacjami multimedialnymi, wideoesejami, audiowizualnymi rzeźbami i projekcjami wielkoformatowymi.

Na wystawie towarzyszącej 42. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych po raz pierwszy publicznie zostaną zaprezentowane prace wyłonione w konkursie architektonicznym na projekt aranżacji ścieżek dydaktycznych: Materia Kina, Mechaniczne Oko i Kino „Polonia”, pracowni badawczej im. prof. J. Toeplitza oraz kina Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

NCKF_logo_poziom_JPG.jpg        LFC_logotyp.jpg         ec1lodz.jpg